Aktuality

Pozor!  
UPOZORNĚNÍ: Změna ordnační doby :

***
V prosinci začínáme očkovat děti starší 5 let proti onemocnění Covid-19. Dejte nám prosím vědět svůj zájem.
***

Změna v nařizování karantény:
***


Od 1.1.2022 začínáme bezplatně ( uhrazeno zdravotními pojišťovnami) očkovat 14-ti leté děti proti menigokokovým nákazám!!! https://www.meningokoky.cz/ https://www.ockovacicentrum.cz/cz/meningokokova-meningitida-je-akutni-nemoc,-u-ktere-jde-o-minuty-a1 V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden 

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

· Všechny pacienty ošetřujeme  VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

· S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM telefonicky!

· Zbytná vyšetření/ošetření odložte

 

S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

 

 

A. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:

· Budou probíhat ve stávajícím režimu. 

· Očkování svých dětí neodkládejte. 

· Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.

 

B. Ostatní preventivní prohlídky mohou být prováděny po předchozím telefonickém objednání.

 

C. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 

 

D. V čekárně 

- I nadále platí povinnost nosit ve zdravotnickém zařízení ochrannou roušku opřes ústa a nos !
 opatření MZ ČR, které nařizuje: s účinností ode dne 1. července 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření jsou všechny osoby ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb a zdravotničtí pracovníci poskytující zdravotní služby mimo zdravotnické zařízení povinni nosit ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou případů zřetele hodných, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař, jako např. pokud je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.

· Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient.

· Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.

· Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny

· V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici. 

 

E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):

· Nasaďte si ústní roušku. 

· Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).

· Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. 

· Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. 

· Smrkejte do jednorázových kapesníků. 

· Použitý kapesník a dtské plny prosí odnášejte s sebou, po manipulaci s nimim si umyjte ruce.

 NOVINKA! 

V naší ordinaci je nově možnost nechat preventivně vyšetřit zrak přístrojem Plusoptix S 12 C.

Zařízení je určeno k včasnému rozpoznání poruch zraku ( preventivnímu vyšetření očí) a to hlavně u malých a nespolupracujících kojenců a batolat. Tyto poruchy mohou zapříčinit trvalou ztrátu zraku ( tupozrakost), nejsou-li objeveny a léčeny v prvních letech života.
Vyšetření stojí 200,-Kč.
Pro pacienty zaregistrované v naší ambulanci bude vyšetření prováděno zdarma! 

X

XXX