MUDr. Irena Kučerová

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dva roky působila jako sekundární lékař na Dětském oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, kde roku 2000 získala atestaci z dětského lékařství I. stupně, specializovaná způsobilost pro obor PLDD. Od roku 2004 byla praktickou lékařkou pro děti a dorost v ambulanci v Novém Jičíně (u MUDr. A. Polácha) a ve Studénce ( MUDr. Š. Pekařová). V roce 2010 si otevřela privátní praxi PLDD ve Studénce. Absolvované kurzy : kurz kinesiotejpingu (2012), zařazena v systému celoživotního vzdělání lékařů.

MUDr. Martina Sklenářová

Vystudovala Fakultu všeobecného lékařství Masarykovy univerzity v Brně, získala atestaci z Praktického lékařství pro děti a dorost, má specializovanou způsobilost pro obor PLDD. Dosud působí jako sekundární lékařka Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě. Je zařazena v systému celoživotního vzdělávání lékařů.


Aktuality


Změny ordinační doby: vyšetřujeme jen po předchozím objednání

Dne 20.1.2022 nebudeme v zelené ordinaci, 
pro akutní stavy zastupuje MUDr. M. Sklenářová

Dne 27. a 28.1.2022 neordinuje modrá ordinace, zástup v zelené.

V době jarních prázdnin 7.-11.2.2022 bude v provozu jen modrá ambulance ve své ordinační době,
v pátek dne 11.2. ordinace zkrácena 8.00-10.30.

Pozor! 
V prosinci začínáme očkovat proti onemocnění Covid-19 i děti nad 5 let vakcinou Comirnaty od společnosti Pfizer.
Dejte prosím vědět telefonicky či e-mailem svůj zájem. Následující termíny očkování dětí 5-11 let: 10.1., 31.1., 21.2.2022. Dále dle zájmu.Laskavě prosíme všechny pacienty a jejich rodiče, aby na výsledky a konzultace o zdravotním stavu volali jejich příslušnému ošetřujícímu lékaři, do ordinace, kde mají vedenu zdravotní dokumentaci,
v ordinační době příslušné ordinace.

V zelené ambulanci ordinuje MUDr. Irena Kučerová, telefon na pevnou linku je 556 400 497

V modré ambulanci ( bývalí pacienti MUDr. Anny Stachové) ordinuje MUDr. Martina Sklenářová, telefon na pevnou linku je 556 402 581Všechna vyšetření možno uskutečnit jen po předchozím objednání
(zelená ambulance 556 400 497, modrá 556 402 581), i nadále trvá potřeba ošetřovat odděleně zdravé a nemocné pacienty v rozdílných časech.Novinka:
Schválena úhrada zdravotních pojišťoven pro očkování  kojenců a batolat proti meningokokům. Od 1.1.2022 bezplatně očkujeme proti meningokokům i 14-ti leté děti.
Podmínky viz ostatní sdělení.

Nově otevřena ambulance plastické chirurgie v prostorách naší ordinace! 
www.medi-esthes.cz


Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden 

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE

 • Všechny pacienty ošetřujeme  VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM telefonicky!
 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte
 • Do zdravotnického zařízení vstupujte vždy s ochrannou rouškou!
 • S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!
 
 • A. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
 • Budou probíhat ve stávajícím režimu. 
 • Očkování svých dětí neodkládejte. 
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.
 
 • B. Ostatní preventivní prohlídky mohou být  řádně uskutečňovány, budete telefonicky či písemně vyzváni.
 
 • C. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 
 
 • D. V čekárně 
 • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. Použijte desinfekci na ruce!
 • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici. 
 
 • E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):
 •  Nasaďte si ústní roušku. 
 •  Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. 
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. 
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků. 
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce. • V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:
 • Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře.
 • Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.
 • Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín. •       


  NOVINKA! 
V naší ordinaci je nově možnost nechat preventivně vyšetřit zrak přístrojem Plusoptix S 12 C.
Zařízení je určeno k včasnému rozpoznání poruch zraku ( preventivnímu vyšetření očí) a to hlavně u malých a nespolupracujících kojenců a batolat. Tyto poruchy mohou zapříčinit trvalou ztrátu zraku ( tupozrakost), nejsou-li objeveny a léčeny v prvních letech života.
Vyšetření stojí 200,-Kč.
Pro pacienty zaregistrované v naší ambulanci bude vyšetření prováděno zdarma


Proč právě k nám?

Odbornost - Všechny naše lékařky i zdravotní sestry jsou zapojeny do sytému celoživotního vzdělávání. Školení, kurzy a přednášky v rámci tohoto vzdělávání umožňují v našich ordinacích aplikovat diagnostické a léčebné metody odpovídající nejmodernějším poznatkům a trendům v oboru praktické pediatrie.

Dostupnost – Naše dvě ordinace jsou Vám k dispozici v rámci standardních ordinačních hodin. Vzájemné počítačové propojení ordinací však rozšiřuje dostupnost až na 41 hodin týdně. Po telefonické dohodě si totiž můžete domluvit návštěvu v obou ordinacích, tedy také mimo ordinaci, kam běžně docházíte. Pokud nutně potřebujete dítě ošetřit, poradit s dalším postupem, nebo si vyzvednout recept, rády Vám po telefonické domluvě pomůžeme v jedné z našich ordinací.

Vybavení (diagnostika) – naše ordinace jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a dále nadstandardními přístroji, jako jsou:

- analyzátor CRP (pro rychlé stanovení bakteriálního zánětu z kapky krve),
- močový analyzátor (pro vyšetření chemického složení moči a močového sedimentu)
- diagnostická sada k vyšetření streptokokové infekce pro rychlou diagnostiku angin
- bilirubinometr k neinvazivnímu měření bilirubinu (bez nutnosti odběru u novorozenců)
- pulzní oxymetr k měření saturace u dětí s dýchacími problémy
- bioptronová lampa Zepter pro aplikaci světelné terapie

Partneři:


Ordinační hodiny

Změny ordinační doby:
 

Všechny děti musí být k vyšetření řádně předem objednány!

Zelená ordinace
MUDr. Irena Kučerová

Tovární 367, Studénka
Ordinace vlevo
Telefon : 556 400 497
Mobil sestra Lenka Lančiová: 731 565 554

Po                    13:00-17:00
Út 08.00-12.00  poradna, zvaní                         
St 08.00-12.00  14.00-16.00         
Čt 08.00-12.00
Pá 13.00-15.00

 


       Modrá ordinace
MUDr. Martina Sklenářová

Tovární 367, Studénka
Ordinace vpravo (původní ordinace MUDr. A.Stachové)
Telefon: 556 402 581
Mobil sestra Šárka Stachová: 731 021 569Po 08.00-11.00            
Út                                13.00-17.00
St 08.00-12.00 jen zvaní
Čt 10.00-12.00 a           13.00-15.00                              
Pá 08.00-12.00