Informace

Válka na Ukrajině- jak mluvit s dětmi o válce ?

https://detskylekar.cz/files/show-node-file?attachment_id=9151&node_id=20204

Linka bezpečí

https://detskylekar.cz/files/show-node-file?attachment_id=9153&node_id=20204


Návody a rady pro rodiče z Ukrajiny: 

https://zrozumilo.org/library

Žádost o ošetřovné při péči o dítě v karanténě, krizové ošetřovné, platnost do 28.2.2022.. viz odkaz https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m-2021

Od 1.1. 2022 je úplně bez doplatku očkování u dívek a chlapců ve 13 letech proti lidskému papilomaviru bez ohledu na typ vakciny ( Cervarix, Gardasil, Gardasil9)

Od 1.1.2022 začínáme bezplatně ( uhrazeno zdravotními pojišťovnami) očkovat 14-ti leté děti proti menigokokovým nákazám!!!
https://www.meningokoky.cz/
https://www.ockovacicentrum.cz/cz/meningokokova-meningitida-je-akutni-nemoc,-u-ktere-jde-o-minuty-a1


Od února 2021 dochází ke změně v objednávkovém systému k vyšetření na PCR Covid-19. Vyšetření indikuje lékař nebo OHES a následně pacienta zaregistruje do Centrálního objednávkového systému UZIS, vystaví elektronickou žádánku.
Pacient si musí sám zarezervovat termín a čas na odběrovém místě (který doporučil ošetřující lékař) v systému https://reservatic.com/ 

Za účelem možnosti vyzvednutí evropsky uznávaných elektronických certifikátů o provedeném očkování, provedeném testu či prodělaném onemocnění vytvořil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR na pokyn Ministerstva zdravotnictví Očkovací portál občana, kde si každý občan může ověřit svá zaznamenaná očkování a provedené testy – https://ocko.uzis.cz. 

 

 Vzhledem k častým nejasnostem ohledně podmínek nároku na ošetřovné (OČR ošetřování člena rodiny):

Podle zákona č. 187/2006 Sb., Zákon o nemocenském pojištění ( paragraf 39, paragraf 68):
Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou
O vzniku i o ukončení potřeby ošetřování nebo péče rozhoduje ošetřující lékař.

Dále může být důvodem vystavení ošetřovného  uzavření školy či výchovného zařízení z nařízení příslušných orgánů(karanténa,epidemie, havárie apod.). Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.   https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Co dělat při problémovém užívání digitálních technologií ( obrazovek, mobilů, počítačů) Vašimi dětmi? Předejděte včas negativním následkům tohoto rizikového chování,  nastavte dětem pravidla, užitečné rady a doporučení naleznete zde   

https://www.digitalnizdravideti.cz/


Co je to
hypercholesterolemie ?


CO DĚLAT, KDYŽ MÁ DÍTĚ KAŠEL?

Příčina

Nejčastěji infekční (obvykle virová), zatékání rýmy do nosohltanu, alergická, vdechnutí cizího tělesa, chronické onemocnění (astma bronchiale, gastroesofageální reflux), pobyt v zakouřeném nebo jinak znečištěném prostředí, ale i obrana organismu dítěte při kontaktu s dráždivými látkami nebo na změnu teplot, někdy hraje roli i psychika dítěte – reakce na stres, návyk.

Typy

Suchý (dráždivý, neproduktivní, plechový, laryngeální, tracheální, štěkavý, kokrhavý, atd.) – vyčerpávající, bolestivý typ kašle, kde nejsou slyšet hleny (malé děti neumí hleny vykašlávat, proto poslouchejte, zda dítě při kašli vydává vlhké zvuky nebo ne). Obvykle bývá na začátku infekce nebo tehdy, je-li zánět v hrtanu nebo průdušnici.

Vlhký (dítě buď hleny vykašlává nebo jsou při záchvatech kašle slyšet, někdy je může dítě až zvracet). Obvykle bývá v závěru infekce, ale ve spojení se schváceností dítěte a horečkami může být známkou bakteriální infekce.

Doba trvání kašle

Akutní kašel do 4 týdnů, chronický nad 4 týdny. I u nekomplikované virové infekce v horních cestách dýchacích může kašel trvat až 3 týdny. Proto nemá smysl se unáhlovat s vyšetřením dítěte, které není ve špatném stavu (není dušné) např. po 2 dnech. Lékař nedokáže průběh kašle urychlit. Na druhou stranu, pokud běžně doporučeným postupem se nezlepšuje stav dítěte do týdne, je vhodné lékaře kontaktovat a poradit se o dalším postupu.

Kdy kontaktovat lékaře?

  • Při trvání kašle déle než 5-7 dní, kdy dítě leželo v posteli a léčilo se a kašel je stejné nebo horší intenzity.

  • Při doprovodných příznacích, zejména horečce trvající více než 2 dny, při schvácenosti dítěte, apatii, mimořádné spavosti, intenzivní bolesti hlavy

  • U dítěte mladšího 3 měsíců

  • Při dušnosti (stav, kdy se dítě nemůže nadechnout nebo vydechnout, sedí, nehýbe se, promodrává v obličeji) – zde kontaktujte lékaře hned nebo volejte lin. 155, zejména při podezření na vdechnutí cizího tělesa

Léčba

U dětí do 3 let se nedoporučuje pospíchat s léky na kašel. Je doporučeno začít s režimovým opatřením – tzn. dítě uložit do postele, kde ho dospělý zabaví čtením pohádek, kreslením apod. , jinak samozřejmě dítě v tomto věku obvykle samo v klidu nevydrží ležet. Dítě je třeba uložit do postele do zvýšené polohy horní poloviny těla, přiměřeně obléct do pyžamka s dlouhými nohavicemi, rukávky a přidat teplé ponožky na nohy.  Teplotu a vlhkost v místnosti udržujeme přiměřenou, nepřetápíme, ale vlhké teplo je vhodné a pravidelně větráme. Vhodná je vlhkost kolem 50% a teplota místnosti 21-22 st C. V místnosti, kde dítě leží, samozřejmě nekouříme!! Podáváme dostatek teplých nápojů (do 1 roku kojit dle libosti, nad 1 rok věku čaj s citronem a medem, bylinné čaje, Vincentku). Do jídla dítě nenuťte, nabízejte kašovitou stravu (pudinky, jogurty, kaše, vývary). Je vhodné podpořit odhlenění inhalacemi za pomoci inhalátoru, který se dá za přijatelnou cenu koupit po internetu nebo ve zdravotnických potřebách nebo v lékárnách. V př. podezření na alergickou příčinu je vhodné odstranit vyvolávající příčinu z dosahu dítěte a kontaktovat svého lékaře k nasazení vhodné léčby.

Nad 3 roky při intenzivním kašli mimo výše uvedená režimová opatření je možno ovlivnit průběh kašle léky (pozor tyto léky neléčí, jen zmírňují příznaky, proto neočekávejte obratem zlepšení nebo dokonce vyléčení infekce – tu musí dítě zlikvidovat samo). Na suchý kašel podáváme léky tlumící kašel – zejména na noc je to s výhodou, aby si dítě při spánku odpočinulo – sem patří např. Levopront, Sinecod. Na vlhký kašel pak podáváme léky uvolňující hlen, které mají usnadnit vykašlávání hlenu z dýchacích cest – na noc nejsou vhodné, protože dítě pak bude v noci výrazně kašlat (naposledy podáváme cca 4 h před uložením dítěte k nočnímu spánku) – sem patří bylinné přípravky např. s břečťanem, smíšené bylinné přípravky např. Bronchipret nebo léky připravené na nepřírodním základě např. s acetylcysteinem, ambroxolem, apod.

U všech dětí dbejte na volnou průchodnost nosu

Upozornění

V 1 den není vhodná kombinace léku tlumícího kašel a léku uvolňujícího hlen – jejich účinky jdou proti sobě. Někdy je s výhodou podat léky na uvolnění hlenů od rána do doby po obědě a na noc při nutnosti tlumit kašel je možno dát 1 dávku léku na tlumení kašle v rozestupu alespoň 5 h po předchozím podání léku. Tuto variantu vždy konzultujte s lékařem, zda je pro vaše dítě vhodná.

Prevence

Děti přiměřeně oblékat uvnitř i venku, vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí (nákupní centra), pravidelně pobývat a hýbat se na čerstvém vzduchu.

Dopřejte dítěti čas na regeneraci i po „banální“ infekci jako je katar horních cest dýchacích. Dítě dávejte do MŠ až po odléčení a optimálně dalším 1-2 týdnech rekonvalescence mimo kolektiv dětí.