MUDr. Irena Kučerová

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dva roky působila jako sekundární lékař na Dětském oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, kde roku 2000 získala atestaci z dětského lékařství I. stupně, specializovaná způsobilost pro obor PLDD. Od roku 2004 byla praktickou lékařkou pro děti a dorost v ambulanci v Novém Jičíně (u MUDr. A. Polácha) a ve Studénce ( MUDr. Š. Pekařová). V roce 2010 si otevřela privátní praxi PLDD ve Studénce. Absolvované kurzy : kurz kinesiotejpingu (2012), zařazena v systému celoživotního vzdělání lékařů.

MUDr. Šárka Pekařová

Vystudovala lékařkou fakultu v Brně, získala atestaci II. stupně z pediatrie a atestaci z dětské kardiologie, dále má specializovanou způsobilost pro obor PLDD. V minulosti působila jako primářka dětského oddělení v nemocnici v Bílovci a jako lékař dětského oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Provozovala privátní praxi PLDD ve Studénce a dosud působí jako lékař v ambulanci dětské kardiologie. Je zařazena v systému celoživotního vzdělání lékařů.


Aktuality


Změny ordinační doby: vyšetřujeme jen po předchozím objednání

Ve středu 14.4.2021 nebudeme ordinovat v modré ambulanci.Všechna vyšetření možno uskutečnit jen po předchozím objednání
(zelená ambulance 556 400 497, modrá 556 402 581), i nadále trvá potřeba ošetřovat odděleně zdravé a nemocné pacienty v rozdílných časech.Novinka:
Schválena úhrada zdravotních pojišťoven očkování  kojenců a batolat proti meningokokům.
Podmínky viz ostatní sdělení.

Nově otevřena ambulance plastické chirurgie v prostorách naší ordinace! 
www.medi-esthes.cz


Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden 

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE
 • Všechny pacienty ošetřujeme  VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM telefonicky!
 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte
 • Do zdravotnického zařízení vstupujte vždy s ochrannou rouškou!
 • S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!
 
 • A. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
 • Budou probíhat ve stávajícím režimu. 
 • Očkování svých dětí neodkládejte. 
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.
 
 • B. Ostatní preventivní prohlídky mohou být  řádně uskutečňovány, budete telefonicky či písemně vyzváni.
 
 • C. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 
 
 • D. V čekárně 
 • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. Použijte desinfekci na ruce!
 • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici. 
 
 • E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):
 •  Nasaďte si ústní roušku. 
 •  Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. 
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. 
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků. 
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce. • V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:
 • Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře.
 • Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.
 • Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín. •       


  NOVINKA! 
V naší ordinaci je nově možnost nechat preventivně vyšetřit zrak přístrojem Plusoptix S 12 C.
Zařízení je určeno k včasnému rozpoznání poruch zraku ( preventivnímu vyšetření očí) a to hlavně u malých a nespolupracujících kojenců a batolat. Tyto poruchy mohou zapříčinit trvalou ztrátu zraku ( tupozrakost), nejsou-li objeveny a léčeny v prvních letech života.
Vyšetření stojí 200,-Kč.
Pro pacienty zaregistrované v naší ambulanci bude vyšetření prováděno zdarma


Proč právě k nám?

Odbornost - Všechny naše lékařky i zdravotní sestry jsou zapojeny do sytému celoživotního vzdělávání. Školení, kurzy a přednášky v rámci tohoto vzdělávání umožňují v našich ordinacích aplikovat diagnostické a léčebné metody odpovídající nejmodernějším poznatkům a trendům v oboru praktické pediatrie.

Dostupnost – Naše dvě ordinace jsou Vám k dispozici v rámci standardních ordinačních hodin. Vzájemné počítačové propojení ordinací však rozšiřuje dostupnost až na 41 hodin týdně. Po telefonické dohodě si totiž můžete domluvit návštěvu v obou ordinacích, tedy také mimo ordinaci, kam běžně docházíte. Pokud nutně potřebujete dítě ošetřit, poradit s dalším postupem, nebo si vyzvednout recept, rády Vám po telefonické domluvě pomůžeme v jedné z našich ordinací.

Vybavení (diagnostika) – naše ordinace jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a dále nadstandardními přístroji, jako jsou:

- analyzátor CRP (pro rychlé stanovení bakteriálního zánětu z kapky krve),
- močový analyzátor (pro vyšetření chemického složení moči a močového sedimentu)
- diagnostická sada k vyšetření streptokokové infekce pro rychlou diagnostiku angin
- bilirubinometr k neinvazivnímu měření bilirubinu (bez nutnosti odběru u novorozenců)
- pulzní oxymetr k měření saturace u dětí s dýchacími problémy
- bioptronová lampa Zepter pro aplikaci světelné terapie

Partneři:


Ordinační hodiny

Změny ordinační doby:

Ve dnech  10.-12.3. 2021 omezený provoz z důvodu jarních prázdnin :

10.3.            8.00-12.00
11.3.          10.00-12.00  a 13.00-15.00
12.3.           8.00-12.00
Vyšetření pouze po předchozím objednání.

 Až do odvolání ordinujeme dle režimu nouzového stavu, viz aktuality.

Všechny děti musí být k vyšetření řádně předem objednány!Zelená ordinace

Tovární 367, Studénka
Ordinace vlevo
Telefon : 556 400 497
Mobil sestra Lenka Lančiová: 731 565 554

Po                    13:00-17:00
Út 08.00-12.00  poradna, zvaní                         
St 08.00-12.00  14.00-16.00         
Čt 08.00-12.00
Pá 13.00-15.00

 


       Modrá ordinace

Tovární 367, Studénka
Ordinace vpravo (původní ordinace MUDr. A.Stachové)
Telefon: 556 402 581
Mobil sestra Šárka Stachová: 731 021 569Po 08.00-11.00            
Út                                13.00-17.00
St 08.00-12.00 jen zvaní
Čt 10.00-12.00 a           13.00-15.00                              
Pá 08.00-12.00