MUDr. Irena Kučerová

Vystudovala obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, dva roky působila jako sekundární lékař na Dětském oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, kde roku 2000 získala atestaci z dětského lékařství I. stupně, specializovaná způsobilost pro obor PLDD. Od roku 2004 byla praktickou lékařkou pro děti a dorost v ambulanci v Novém Jičíně (u MUDr. A. Polácha) a ve Studénce ( MUDr. Š. Pekařová). V roce 2010 si otevřela privátní praxi PLDD ve Studénce. Absolvované kurzy : kurz kinesiotejpingu (2012), zařazena v systému celoživotního vzdělání lékařů.

MUDr. Šárka Pekařová

Vystudovala lékařkou fakultu v Brně, získala atestaci II. stupně z pediatrie a atestaci z dětské kardiologie, dále má specializovanou způsobilost pro obor PLDD. V minulosti působila jako primářka dětského oddělení v nemocnici v Bílovci a jako lékař dětského oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Provozovala privátní praxi PLDD ve Studénce a dosud působí jako lékař v ambulanci dětské kardiologie. Je zařazena v systému celoživotního vzdělání lékařů.


Aktuality

Novinka:
Schválena úhrada zdravotních pojišťoven očkování  kojenců a batolat proti meningokokům.
Podmínky viz ostatní sdělení.

Nově otevřena ambulance plastické chirurgie v prostorách naší ordinace! 
www.medi-esthes.czZměny ordinační doby: 


Sledujte informace na webu ordinace nebo telefonicky kontaktujte svého lékaře

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí i u Vás je zaveden 

NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE


Další dny - viz sekce ordinační hodiny.

 • Všechny pacienty ošetřujeme  VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ
 • S nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE S LÉKAŘEM telefonicky!
 • Zbytná vyšetření/ošetření odložte
 • Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.
 • S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!
 
 • A. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
 • Budou probíhat ve stávajícím režimu. 
 • Očkování svých dětí neodkládejte. 
 • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.
 
 • B. Ostatní preventivní prohlídky mohou být  již v  průběhu května uskutečňovány, budete telefonicky či písemně vyzváni.
 
 • C. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky. Po dobu nutného pobytu mimo domov je nutné mít nasazenu jednorázovou roušku. 
 
 • D. V čekárně 
 • Vstupujte v ideálním případě jednotlivě, tedy doprovod a pacient. Použijte desinfekci na ruce!
 • Udržujte odstup alespoň jednoho metru od ostatních; neplatí pro ty, co přišli spolu a jsou v úzkém rodinném kontaktu, ti mohou sedět a čekat spolu.
 • Malé děti držte v čekárně, pokud možno na rukou a omezte volný pohyb dětí v prostoru čekárny
 • V současné situaci nebudou hračky v čekárnách k dispozici. 
 
 • E. Jste-li v čekárně s příznaky akutní respirační infekce (horečka, kašel, dušnost):
 •  Nasaďte si ústní roušku. 
 •  Ústní rouškou zakryjte nos a ústa a ujistěte se, že mezi Vaším obličejem a rouškou nejsou žádné mezery. Při sundávání roušky se nedotýkejte její filtrační části, roušku vyhoďte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového koše), umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou a ruce si vydezinfikujte alkoholovými dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu (alespoň 70%).
 • Pro případ potřeby mějte dezinfekční alkoholový přípravek vždy po ruce; stejně tak je vhodné například v dopravních prostředcích a při jiném kontaktu s plochami hojně používanými (madla, kliky, aj.) používat jednorázové rukavice či vlastní dezinfekci. 
 • Při kýchání a kašlání použijte jednorázové kapesníky nebo ohbí rukávu, nikoliv do rukou. 
 • Smrkejte do jednorázových kapesníků. 
 • Použitý kapesník vyhoďte do koše a poté si umyjte ruce. • V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění preventivního očkování dětí:
 • Provádění vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. Odkládání očkování dětí může vést k prodloužení období vnímavosti k danému infekčnímu onemocnění a riziko nákazy vakcinací preventabilní infekcí je tak, při dodržování režimových opatření, vyšší, než riziko nákazy dítěte  onemocněním COVID-19 od ostatních dětí či rodičů přítomných v čekárně lékaře.
 • Očkování se neprovádí u dětí, které jsou v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo mají zvýšenou tělesnou teplotu a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění.
 • Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dítěte bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín. •       


  NOVINKA! 
V naší ordinaci je nově možnost nechat preventivně vyšetřit zrak přístrojem Plusoptix S 12 C.
Zařízení je určeno k včasnému rozpoznání poruch zraku ( preventivnímu vyšetření očí) a to hlavně u malých a nespolupracujících kojenců a batolat. Tyto poruchy mohou zapříčinit trvalou ztrátu zraku ( tupozrakost), nejsou-li objeveny a léčeny v prvních letech života.
Vyšetření stojí 200,-Kč.
Pro pacienty zaregistrované v naší ambulanci bude vyšetření prováděno zdarma


Proč právě k nám?

Odbornost - Všechny naše lékařky i zdravotní sestry jsou zapojeny do sytému celoživotního vzdělávání. Školení, kurzy a přednášky v rámci tohoto vzdělávání umožňují v našich ordinacích aplikovat diagnostické a léčebné metody odpovídající nejmodernějším poznatkům a trendům v oboru praktické pediatrie.

Dostupnost – Naše dvě ordinace jsou Vám k dispozici v rámci standardních ordinačních hodin. Vzájemné počítačové propojení ordinací však rozšiřuje dostupnost až na 41 hodin týdně. Po telefonické dohodě si totiž můžete domluvit návštěvu v obou ordinacích, tedy také mimo ordinaci, kam běžně docházíte. Pokud nutně potřebujete dítě ošetřit, poradit s dalším postupem, nebo si vyzvednout recept, rády Vám po telefonické domluvě pomůžeme v jedné z našich ordinací.

Vybavení (diagnostika) – naše ordinace jsou vybaveny v souladu s platnou legislativou a dále nadstandardními přístroji, jako jsou:

- analyzátor CRP (pro rychlé stanovení bakteriálního zánětu z kapky krve),
- močový analyzátor (pro vyšetření chemického složení moči a močového sedimentu)
- diagnostická sada k vyšetření streptokokové infekce pro rychlou diagnostiku angin
- bilirubinometr k neinvazivnímu měření bilirubinu (bez nutnosti odběru u novorozenců)
- pulzní oxymetr k měření saturace u dětí s dýchacími problémy
- bioptronová lampa Zepter pro aplikaci světelné terapie

Partneři:

Logo MSK
Moravskoslezský kraj poskytuje dotaci k úhradě povinných stáží a kurzů spojených se specializačním vzděláváním lékaře v předatestační přípravě. 

Ordinační hodiny

Změny ordinační doby:

 Od 16.3.2020 až do odvolání ordinujeme dle režimu nouzového stavu, viz aktuality.

Po 8.00-12.00 zvané zdravé děti,
     13.00-15.00 nemocní- pouze po tel.objednání
Út 08.00-12.00 poradna  
     13.00.-15.00 nemocní ( po telef.objednání)
St 08.00-12.00 poradna   
     13.00-15.00 nemocní  po telef.obj.
Čt  8.00 -12.00 poradna, zvaní   
     13.00-15.00 nemocní po telef. obj.
Pá  8.00 - 12.00  nemocní po telef. objednání 


  

Zelená ordinace

Tovární 367, Studénka
Ordinace vlevo
Telefon : 556 400 497
Mobil sestra Lenka Lančiová: 731 565 554

Nemocní:
Po                              13:00-17:00
Út                              
St 08.00-12:00           14:00-16:00
Čt 08.00-10:00
Pá 08.00-12:00           


* Ve středu 8.00-12.00 ordinuje MUDr. Š.Pekařová

Pro zvané:
Po                               17:00-18:00
Út 08:00-10:00
St MUDr.Pekařová        12:30-13:30
Čt                               15:00-16:00

Poradna:
Út 10.00-12.00            
Čt 13.00-15:00


       Modrá ordinace

Tovární 367, Studénka
Ordinace vpravo (původní ordinace MUDr. A.Stachové)
Telefon: 556 402 581
Mobil sestra Šárka Stachová: 731 021 569


Nemocní:
Po 08.00-11.00            
Út                                13:00-17:00
St
Čt 10.00-12:00
Pá                                13:00-15:00

 

Pro zvané:
Po 11.00-12.00            
St 08.00-12:00